MEE Noordoost Brabant ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. MEE is er ook voor mantelzorgers. Naast individuele ondersteuning heeft MEE ook lotgenotengroepen, cursussen, en trainingen.

Zo heeft MEE de ondersteuningscursus voor mantelzorgers: 'ZORG DE BAAS'. In deze cursus krijgt u aan de hand van uw eigen situatie handreikingen om zo goed mogelijk met soms moeilijke situaties om te gaan, u krijgt meer zicht op uw eigen zorgsituatie en leert beter te letten op uw eigen behoefte. Daarnaast kunt u ervaringen delen met andere mantelzorgers. De groep start twee keer per jaar, in februari en september. Deelname is gratis.

Meer informatie over deze en andere cursussen vindt u op www.mee-nob.nl of neem contact op met MEE Noordoost Brabant 0413-334733.