5 jaar geleden zijn we in de gemeente Oss met de 1e mantelzorggroep begonnen. Toen nog een klein groepje en zoekend naar de juiste vorm en inhoud.

Inmiddels hebben we 2 groepen draaiende van circa 8 personen en een avondgroep staat in de steigers. Voor dit laatste is vooral vraag naar door jongeren met een werkende partner.

Doel van deze middagen is elkaar ontmoeten in andere omgeving, ontspannen, ervaringen delen, contact delen. Dit niet alleen voor de mantelzorgers maar ook voor de lotgenoten.

Er zijn al leuke onderlinge initiatieven uit voort gekomen.

Mocht u hier interesse in hebben of gebruik van wil maken neemt u dan contact op met Trees Mooren via haar mailadres treesmooren@gmail.com of telefonisch 06-42156945.