MEE als organisatie

MEE is er voor mensen met een beperking en hun familie/verzorgers, maar óók voor u als professional.
Wilt u meer weten over onze werkwijze, bent u geïnteresseerd in wat MEE voor u als professional kan betekenen of wilt u dat wij voorlichting geven aan uw cliënten, burgers of medewerkers? Als u contact met ons opneemt, bekijken wij samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Onze missie is mensen met een beperking en/of een chronische ziekte als volwaardig burger deel uit te kunnen laten maken van de maatschappij. Het is belangrijk dat zij in staat gesteld worden om afgewogen keuzes te maken in hun eigen leven. Het bevorderen van de zelfredzaamheid is een belangrijk doel. MEE ondersteunt cliënten bij het vinden van mogelijkheden om hun leven zo vorm te geven dat zij kunnen participeren in de maatschappij.

MEE Noordoost Brabant ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. MEE is er ook voor mantelzorgers. Naast individuele ondersteuning heeft MEE ook lotgenotengroepen, cursussen, en trainingen.Zo heeft MEE de ondersteuningscursus voor mantelzorgers: 'ZORG DE BAAS'. In deze cursus krijgt u aan de hand van uw eigen situatie handreikingen om zo goed mogelijk met soms moeilijke situaties om te gaan, u krijgt meer zicht op uw eigen zorgsituatie en leert beter te letten op uw eigen behoefte. Daarnaast kunt u ervaringen delen met andere mantelzorgers. De groep start twee keer per jaar, in februari en september. Deelname is gratis.

Meer informatie over deze en andere cursussen vindt u op www.mee-nob.nl of neem contact op met MEE Noordoost Brabant 0413-334733.