Heeft u een vraag of een probleem op het gebied van zorg en welzijn en komt u er alleen niet uit? Of wilt u iets doen voor een ander of de leefbaarheid in uw buurt vergroten? Bij de sociale teams kunt u terecht met uw vragen.

Hoe bereikt u het Sociaal Team?
U bereikt het Sociaal Team in uw buurt via het centrale telefoonnummer 14 0412.

Met welke vragen kunt u terecht bij een Sociaal Team

  • Ik ben gehandicapt en heb aanpassingen in huis nodig. Hoe regel ik dat?
  • Ik heb schulden. Hoe pak ik dat aan?
  • Ik zit niet lekker in mijn vel en wil daar graag met iemand over praten.
  • De zorg voor mijn dementerende man wordt zwaarder. Wie kan mij helpen?
  • Ik zit thuis en wil best vrijwilligerswerk doen. Wie kan mij de weg wijzen?

Wie zitten er in een Sociaal Team?
De gemeente Oss heeft inmiddels vijf Sociale Teams, verdeeld over de wijken en dorpen. In een Sociaal Team werken mensen met een verschillende achtergrond. Zoals sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk, ouderenadvies en leven met een beperking. Ook een wijkverpleegkundige en een Wmo-consulent maken deel uit van het team.

Hoe werkt een Sociaal Team?
Een medewerker gaat met u in gesprek, zodat uw vraag duidelijk wordt. Vervolgens maakt u samen een plan. De medewerker denkt mee over praktische oplossingen, die bij u passen. Welke mensen in uw omgeving kunnen u met bepaalde zaken bijstaan? Wat kunt u zelf doen in de wijk of voor buurtgenoten? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in de wijk waarbij u aan kunt sluiten?

Wanneer blijkt dat u professionele hulp of hulpmiddelen nodig heeft, dan helpen ze u bij de aanvraag daarvan. Als ondersteuning een langere periode duurt, dan is één van de leden van het Sociaal Team uw vaste contactpersoon. 

Het Sociaal Team werkt samen met onder andere de Basisteams Jeugd en Gezin, huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, zorgcoöperaties, politie en gemeente.

Waar kunt u terecht met vragen over uw kind?
Hebt u vragen over een kind? Neem dan contact op met het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG). Het telefoonnummer is 0412-473626.

Lees meer over jeugdhulp

Handige website
Sensoor - Dag en nacht een luisterend oor (anoniem)Sociale teams voor vragen over Zorg en Welzijn