Thema: ‘Signalering jonge mantelzorgers’ 
bewustwording - kennis delen - inspireren - best practices

Tijd: Van 12.30 17.30 uur.
Kosten: Gratis toegang
Voor wie: Jonge Mantelzorgers, GGD ’s, Lokale steunpunten
mantelzorg, Professionals in zorg en welzijn,
Jeugdgezondheidszorg, gemeenten en ministeries,
Onderwijs en belangstellenden die werken voor en met jonge
mantelzorgers
Waar: Amersfoort, Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61
Aanmelden: Aanmelden kan via : jmzpro.nl/congres 2020

Programma

12.30 13.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en een lekkere versnapering (geen lunch)

13.00 13.45: uur Plenaire sessie 1
Welkom door voorzitter JMZ Pro Mirjam Diderich
Plannen JMZ Pro, week van de jonge mantelzorger,
internationaal congres Jonge mantelzorgers in Brussel, 
Keynote speaker met ervaringsverhaal gericht op signalering
Bewustwordingscampagne VWS / VNG

13.55 14.40 uur: Interactieve sessies (1 e ronde)

15.00 15.45 uur: Interactieve sessies (2 e ronde)

15.45 16.00 uur: Pauze met fruit

16.00 16.15 uur: Launch Alliantie Jonge Mantelzorg

16.15 17.00 uur: Plenaire sessie 2
Journaal van de Toekomst
JMZ Pro Alice van Laar innovatieprijs
Muzikale theatrale Poëzie

17.00 17.30 uur: Mogelijkheid tot netwerken en afsluiting met give away
Dagvoorzitter is jonge mantelzorger Marjet Karssenberg

De organisatie voor dit congres ligt in handen van JMZ Pro i.s.m. jonge
mantelzorgers en landelijke organisaties die jonge mantelzorgers
ondersteunen. Het congres is mede mogelijk door een subsidie van het
ministerie van VWS.

Download de flyer>>